Col•lecció d’art celta inspirada en originals datats des de varis segles abans de la nostra era fins al s. VIII d.C. Els dibuixos originals s’han trobat tant en un escut, un mirall o un tamís com a les filigranes que decoren els evangeliaris de Kells o de Durrow.