A partir del s.VI d.C. la fusió de les antigues creences celtes amb la nova religió dels primers evangelitzadors es va reflectir en aquestes creus cèltiques de gran càrrega simbòlica. La forma circular evoca al sol, al culte astral i a la Roda de la Vida mentre la creu representa a Crist i a la trobada del Cel i la Terra. De vegades estaven tallades directament d’antics menhirs i el seu emplaçament solia coincidir amb llocs màgics de gran força tel•lúrica.